НА РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ У РАМИЋИМА У МЈЕСЕЦУ ЈУНУ И ЈУЛУ ЗБРИНУТЕ РЕКОРДНЕ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА

15/08/20220

На регионалној депонији у Рамићима у последња два мјесеца збринуто је чак 23 тоне
отпада, што представља рекорд за ову годину. Отпад је третиран и збринут по највишим
стандардима санитарног збрињавања отпада, користећи савремене технологије на
еколошки прихватљив, сигуран и ефикасан начин.
Депонијом у Рамићима управља Јавно предузеће „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука на чијем челу
се тренутно налази в.д директора Жељко Савић, дипл. економиста. ЈП „ДЕ-ПОТ“ д.о.о.
Бања Лука једно је од најушпјешнији и најперспективнијих јавних предузећа у бањалучкој
регији, како у смислу пословања тако и у смислу дјелатности коју обавља.
Поред чињенице да се предузеће бави пословима од општег јавног интереса за Републику
Српску, посебна пажња у свакодневном пословању посвећује се и заштити животне
средине. На простору санитарне депоније се по највишим стандардима збрињава отпад
прикупљен не само из Града Бања Лука већ и из Градишке, Прњавора, Лакташа, Српца,
Котор Вароши, Челинца и Кнежева.
Регионална депонија опремљена је најсавременијом опремом за третман процједних
вода на принципу реверзне осмозе, као и системом за дегасификацију и спаљивање
депонијског гаса, а све у циљу минимизирања потенцијалних нежељених ефеката на
животну средину.
Пуна пажња у управљању предузећем и збрињавању отпада посвећује се заштити на раду
те адекватним програмима едукације радника. Програмом мониторинга обухваћен је низ
активности којима се третман и збрињавање отпада реализују на начин да се врше
редовна мјерења и контроле свих елемената животне средине.
Циљ предузећа је лидерска позиција на пољу третмана и збрињавања отпада како у
Републици Српској тако и на нивоу Босне и Херцеговине. Амбиције предузећа у наредном
периоду су реализација програма едукације и јачања свијести грађана, те организовање
активности на пољу раздвајања отпада на мјесту настанка, његовог прикупљања и у
коначници рециклаже.
Руководство предузећа поставило је примарне циљеве у смислу унапређења система
управљања отпадом на регији Бања Лука, подизања свијести грађана у ланцу управљања
отпадом као и развијања програма рециклаже.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://demosbl.com/wp-content/uploads/2023/09/DEMOS-Banja-Luka-logo.png
ГРАДСКИ ОДБОР БАЊА ЛУКА
Демократски савез (ДЕМОС) је добровољна, самостална и независна политичка организација у коју се учлањују грађани, прихватајући политички програм и Статут ДЕМОС-а.
ДЕМОС је основан 22. децембра 2018. године у Бањој Луци, а за првог предсједника је изабран Недељко Чубриловић.
Контакт
Корисни линкови